Rīgas pašvaldības jaundzimušo bērnu vārdi

Dati tiek atjaunoti katru dienu. Šis grafiks ir sagatavots ar Microsoft PowerBI (PowerBI) un tas ir interaktīvs, klikšiniet uz gadu, burtu vai mēnešu grafikiem un bērnu vārdi tiks pielasīti atbilstoši kontekstam.